Jei buvo prarasta arba pažeista siunta

KĄ DARYTI, JEIGU SIUNTA NEBUVO PRISTATYTA Į PASKIRTIES VIETĄ?

Pirmiausia susisiekite su mumis bendruoju telefonu 8 700 55077 arba rašykite el.paštu info@omniva.lt Jeigu Jūsų išsiųsta siunta pasimetė arba užtruko kelyje, pateikite užklausą dėl siuntos paieškos.

PER KIEK LAIKO REIKIA PATEIKTI UŽKLAUSĄ?

Užklausą galima pateikti per šešis mėnesius po siuntos išsiuntimo.

PER KIEK LAIKO ATSAKOME?

Per 14 kalendorinių dienų po užklausos pateikimo momento.
Jeigu per šį laikotarpį negalėsime pateikti išsamaus atsakymo, Jums atsiųsime raštišką tarpinį atsakymą ir per mėnesį pateiksime galutinį atsakymą.

KĄ DARYTI, JEIGU SIUNTOS GAVIMO MOMENTU APTIKOTE, KAD SIUNTA SUGADINTA?

Siuntos gavimo momentu labai svarbu kaip galima anksčiau nustatyti siuntos pažeidimą. Pastebėjus pakuotės pažeidimą, būtina sugadintą siuntą atidaryti ir patikrinti, ar nepažeistas jos turinys. Jeigu turinys nepažeistas, šį faktą pažymėkite kurjerio skaneryje. Jeigu siuntą su pažeista pakuote atsiėmėte iš paštomato, pažeidimą nedelsiant fiksuokite nuotraukomis, bei tikrinkite ar nepažeistas siuntos turinys.

KĄ DARYTI, JEIGU GAVĘ SIUNTĄ APTIKOTE, KAD PAŽEItas siuntos turinys?

Esant pirmai galimybei, mums praneškite apie pažeistą turinį, būtinai darykite nuotraukas, tiek pažeistos pakuotės, tiek pažeisto turinio. Jeigu siunta yra pažeista arba prarasta, turite per penkias dienas mus informuoti apie sugadintą ar dingusią siuntą. Pretenzijos priimamos 30 dienų laikotarpyje nuo siuntos išsiuntimo momento. Jeigu norite pateikti pretenziją, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių. Pateikite skundą atskirai kiekvienai pažeistai siuntai.

KADA MES ATLYGINAME NUOSTOLIUS?

Mes atlyginsime tiesioginius nuostolius, padarytus:

dėl siuntos praradimo. Jeigu nerasime siuntos pagal užklausą, patvirtinsime, kad siunta prarasta
jeigu dėl mūsų kaltės siunta buvo sugadinta arba sunaikinta
jeigu mes visiškai arba iš dalies nepareikalavome iš gavėjo išperkamojo mokesčio.

Išmokėsime Jums kompensaciją per 14 kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo. Kompensacija išmokama eurais.
Kompensacijos suma pervedama eurais į pretenziją pateikusio asmens ar įmonės sąskaitą.

Tipinės paslaugų sąlygos

KOKIO DYDŽIO KOMPENSACIJAS MOKAME ŽALAI ATLYGINTI?

Mes kompensuojame faktiškai patirtų nuostolių sumą. Tiksli kompensacijos suma paaiškėja tada, kai mums pateikiate dokumentus, patvirtinančius nuostolių sumą: sąskaitą už prekę, išrašą iš banko sąskaitos ir pan.
Kompensuotinos taip pat jau sumokėtos siuntimo išlaidos.
Netiesioginiai nuostoliai, įskaitant pelno praradimą, nėra kompensuojami.
Nedeklaruotos vertės kurjerio siuntos praradimo ar sugadinimo atveju, Vežėjas atlygina turtinę žalą iki 320 €, bet ne daugiau nei faktinė žalos suma. Taip pat kompensuojamos gabenimo išlaidos.
Nedeklaruotos vertės didelių gabaritų arba kelių dalių siuntų dingimo ar sugadinimo atveju, Vežėjas atlygina turtinę žalą iki 512 eurų, bet ne daugiau nei faktinė žalos suma. Taip pat kompensuojamos gabenimo išlaidos.
Deklaruotos vertės kurjerio siuntos praradimo, vagystės ar sugadinimo atveju, Vežėjas turi atlyginti sumą, lygią gabenimo išlaidoms bei deklaruotai siuntos vertei, tačiau ne daugiau nei faktinė nuostolių suma. Jei Siuntėjas deklaravo dalį siuntos vertės, Vežėjas atsakingas už deklaruotos vertės atlyginimą.

KADA MES NEMOKAME KOMPENSACIJOS?

Jeigu siunta buvo sugadinta arba prarasta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šiuo atveju Jūs visgi turite teisę susigrąžinti siuntimo išlaidas. Mes neatsakome, jeigu visa siunta arba jos dalies turinys buvo prarasti, taip pat siunta buvo sugadinta dėl siuntėjo kaltės arba jo aplaidumo, arba siuntos turinio pobūdžio. Mes neatsakome, jeigu dėl siuntos nebuvo pateikta užklausa per šešis mėnesius nuo siuntos išsiuntimo.