Kaip paruošti siuntą

Savo siuntą supakuokite taip, kad ją gabenant niekas nesudužtų, nesulūžtų ir nesusigadintų. Taip pat siunta neturi kelti pavojaus terminalo darbuotojams ir nesugadinti kitų siuntų. Savo vardą, adresą bei gavėjo vardą ir adresą užrašykite didžiosiomis raidėmis aiškiai ir įskaitomai arba atspausdinkite.

KAIP SUPAKUOTI SIUNTĄ?

Siuntos dėžę pasirinkite pagal siunčiamo daikto formą ir dydį. Galimos pakavimo priemonės: gofruotas kartonas, plastikinė plėvelė arba kraft popierius su apsaugomis arba užpildymo medžiagomis (saugios pakuotės yra kartonas, dėžės ir vokai su apsaugomis). Naudokite naujas pakuotes, kadangi naudotos ne visada būna pakankamai tvirtos. Jeigu daiktus siuntimui pakuojate į naudotą dėžę, pašalinkite arba užtušuokite ant jos visus senus siuntų lipdukus (adreso korteles) bei brūkšninį kodą.

Jeigu norite, kad originali prekės pakuotė būtų išsaugota, o persiunčiant ant jos nebūtų daromos būtinos žymos, prekę supakuokite į papildomą dėžę. Į pakavimą galima žiūrėti kūrybingai. Kaip pakavimo medžiagą galite panaudoti tvirto polietileno maišelius, batų dėžutes. Svarbu, kad pakuotė būtų tvirta, neiširtų ir, ant jos būtų galima užrašyti gavėjo bei siuntėjo duomenis. Pakuotė turi turėti lygų paviršių siuntos lipdukui (adreso kortelei) užklijuoti arba gavėjo bei siuntėjo duomenims nurodyti. Pakavimui pasirinkite tokią medžiagą, kad ant jos būtų galima priklijuoti siuntos lipduką (adreso kortelę). Pavyzdžiui, ant tekstilės siuntos lipdukas (adreso kortelė) laikosi blogai, ir bet kuriuo momentu ji gali atsiklijuoti.

KOKIO DYDŽIO TURI BŪTI PAKUOTĖ?

Pasirinkite tinkamo dydžio pakuotę. Per didelėje pakuotėje jos turinys gali slidinėti, sulūžti, sudūžti bei susigadinti. Per mažoje pakuotėje siuntos turinys taip pat gali susigadinti. Pavyzdžiui, jeigu drabužiai sugrūsti į siaurą polietileno maišelį, maišelis gali suplyšti. Tokiu atveju patariame naudoti tvirtas arba dvigubas pakuotes.

Siuntos turinys pakuotės viduje negali slidinėti. Pakuotė turi būti pakankamai didelė, kad esant reikalui, būtų galima panaudoti užpildo medžiagą. Pakuotė negali būti mažesnė kaip 2cm x 9cm x 14cm, kadangi rūšiavimo terminaluose siuntoms pervežti naudojami atviro tipo konteineriai tinklo sienelėmis, iš kurių mažesnių matmenų siuntos gali paprasčiausiai iškristi ir pasimesti. Jeigu norite išsiųsti labai mažus daiktus, geriausia juos siųsti dideliame voke. Jeigu reikia, mažą daiktą galima įdėti į didesnę dėžutę, o laisvą erdvę užpildyti užpildo medžiaga.

AR REIKIA NAUDOTI UŽPILDO MEDŽIAGĄ?

Siunčiant siuntą, visada rekomenduojame naudoti užpildo medžiagą. Tinkama užpildo medžiaga gali būti specialios granulės bei burbulinė plėvelė. Labai lengvoms siuntoms, kaip užpildą, galima naudoti popierių. Užpildo medžiagos ant dėžutės dugno, šonų ir viršaus turi būti ne mažiau kaip 5cm.

TRAPIŲ IR DŪŽTANČIŲ DAIKTŲ PAKAVIMO REKOMENDACIJOS

KAIP SUPAKUOTI SIUNTAS SU TRAPIAIS BEI DŪŽTANČIAIS DAIKTAIS?

Siųsdami trapius ar dūžius daiktus negailėkite pakavimo ir užpildo medžiagos. Be to, turite papildomai užsisakyti paslaugą ‚ATSARGIAI‘, kuri užtikrins rankinį siuntos rūšiavimą.

Siekiant apsaugoti lengvai dūžtančius ir trapius daiktus siuntimo metu, prekes ar daiktus reikia tvirtai suvynioti į apsauginę pakavimo medžiagą, pavyzdžiui, į burbulinę plėvelę. Trapius daiktus supakuokite taip, kad pervežant jie nesiliestų vienas su kitu ir nesiliestų su išorine pakuote.

Užpildo medžiagos ant dėžutės dugno, šonų ir viršaus turi būti ne mažiau kaip 5cm.

Jeigu Jūs norite išsiųsti, pavyzdžiui, indus, kiekvieną dalį gausiai apvyniokite burbuline plėvele ir tik po to įdėkite į dėžutę, paliekant po 5cm erdvės papildomam užpildui dugne, šonuose, bei viršuje.

Lengvai dūžtančius daiktus, net ir nedidelius, rekomenduojame saugiai supakuoti ir siųsti dėžėje.

Skysčiai

KAIP TINKAMAI SUPAKUOTI SIUNTĄ SU SKYSČIAIS?

Skysčius ar skystas medžiagas siųsti galima tik hermetiškose talpose. Kiekvienas indas turi būti įdėtas į stiprią dėžę, užpildytą sugeriamąja medžiaga norint apsaugoti talpyklą nuo sudužimo, skystį – nuo išsiliejimo iš pakuotės ir/arba kitų siuntų ištepimo.

ATMINKITE!

Siuntą su skysčiu turite papildomai paženklinti rodyklę vaizduojančiu ženklu. Matydami šį ženklą siuntų rūšiavimo terminalo darbuotojai galės suprasti kuria puse į viršų laikyti siuntą. Tai sumažins skysčio išsiliejimo riziką.

 

Išsamias siuntų pakavimo taisykles galite rasti čia