D.U.K

Draudžiamų siųsti daiktų sąrašas:
• ginklai ir jų dalys;
• šoviniai ir jų dalys;
• ašarinių ar nervų sistemą veikiančių dujų balionai;
• kenksmingosios medžiagos bei lengvai užsidegančios ir sprogstamos medžiagos;
• nuodingosios bei radioaktyviosios medžiagos;
• biologiškai infekuotos medžiagos;
• narkotinės ir psichotropinės medžiagos ir vaistai, kurių sudėtyje yra šių medžiagų;
• kraujas ir kraujo komponentai;
• rūgštys;
• greitai gendantis maistas;
• gyvi gyvuliai, paukščiai, žuvys, vabzdžiai;
• nuodingieji augalai;
• daiktai, kurie dėl savo ypatybių ar įpakavimo gali pakenkti adresatui, pašto darbuotojams, dirvožemiui ar sugadinti kitas pašto siuntas, pašto įrangą arba trečiųjų šalių turtą;
• pinigai;
• daiktai ar medžiagos, kurių eksportas iš Lietuvos Respublikos arba cirkuliacija Lietuvos Respublikoje, Latvijos Respublikoje arba Estijos Respublikoje yra draudžiami.

Yra du būdai apmokėti už peradresavimą:
1. Gavėjui atsiimant siuntą prie paštomato ir apmokant banko kortele;
2. Iš naujo užregistruojant siuntą internete su teisingais duomenimis ir atsiunčiant mums naują adreso kortelę arba siuntos numerį.

Užpildyk užklausos formą , joje nurodydamas naują siuntos numerį, teisingą gavėjo paštomato pavadinimą bei anksčiau kurtos siuntos duomenis.